एस. एम. एस. सर्भिस

2014-02-25
यस सनराईज स्कुल प्रा.लि. ले अभिभावकहरुको बेस्ततालाई मध्यनजर गर्दै आफ्ना नानीहरुको  रिजल्ट तथा सुल्क सम्बन्धि जानकारी मोबाइल एस. एम. एस. बाटै उपलब्ध गराउने सेवा प्रयोगमा ल्याएको जानकारी गारौदछौ।  यो सेवा प्रयोगको लागि याँहाहरुले निम्न तरिका प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। 
जस्तै:- रिजल्ट हेर्न :
            मोबइलको Message Box मा  गएर SHS एक स्पेस पछि EXAM लेखेर बिधार्थीको रजिस्ट्रेशन नम्बर टाईप गरि २२०० मा पठाउने। SHS EXAM 1110
सुल्क बुझ्न :
           मोबइलको Message Box मा  गएर SHS एक स्पेस पछि FEE लेखेर बिधार्थीको रजिस्ट्रेशन नम्बर टाईप गरि २२०० मा पठाउने। SHS FEE 1110
 
Latest News & Events
A Trip To SFP
Admission Open For +2
We will bring
       You the opportunity of
                 world class education...Read More
एस. एम. एस. सर्भिस
यस सनराईज स्कुल प्रा.लि. ले अभिभावकहरुको बेस्ततालाई मध्यनजर गर्दै आफ्ना नानीहरुको  रिजल्ट तथा सुल्क सम्बन्धि जानकारी मोबाइल एस. एम. एस. बाटै उपलब्ध गराउने सेवा प्रयोगमा ल्याएको जानकारी गारौदछौ।  
Read More
This Month at Sunrise
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31      
- Event Date
- Today