Admission Open

2019-05-02
Latest News & Events
A Trip To SFP
Admission Open For +2
We will bring
       You the opportunity of
                 world class education...Read More
एस. एम. एस. सर्भिस
यस सनराईज स्कुल प्रा.लि. ले अभिभावकहरुको बेस्ततालाई मध्यनजर गर्दै आफ्ना नानीहरुको  रिजल्ट तथा सुल्क सम्बन्धि जानकारी मोबाइल एस. एम. एस. बाटै उपलब्ध गराउने सेवा प्रयोगमा ल्याएको जानकारी गारौदछौ।  
Read More
This Month at Sunrise
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
   1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30   
- Event Date
- Today